­
 • De communicatie met de leden zal voornamelijk via de mail verlopen
 • Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 november van het lopende verenigingsjaar te gebeuren. Zegt men na deze datum op dan is men verplicht de contributie voor het nieuwe jaar te betalen.
 • De jaarlijks contributie wordt ieder jaar medio januari middels een automatische incasso van de rekening van het lid afgeschreven.
 • Lid worden kan al vanaf twee jaar. In het jaar dat het lid zeven jaar oud wordt mag sowieso deelgenomen worden aan de trainingen. In het jaar dat het lid vijf jaar oud wordt is deelnemen aan de trainingen mogelijk mits de trainer hiermee instemt. Schrijf je dan vrijblijvend in als lid en kom een keer kennismaken op de training. Is de trainer van mening dat deelname aan de trainingen nog onverstandig is dan kan het lidmaatschap zonder kosten beĆ«indigd worden.
 • Kosten voor afgenomen kleding worden middels een automatische incasso van de rekening van het lid afgeschreven.
 • Jaarlijkst worden volwassen leden ingepland in een vrijwilligersrooster ten behoeve van evenementen waar de vereniging bij de  organisatie is betrokken. Van dit vrijwilligersrooster kan slechts worden afgeweken door in onderling overleg met een ander  persoon te ruilen en de secretaris daarover te informeren.
 • Tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen kunnen beeld- en of videoopnames worden gemaakt. Indien u als deelnemer bezwaar heeft om op deze opnames zichtbaar te zijn dient u dit zelf vooraf te melden bij de organisatie.
 • WV Noordwesthoek is een wedstrijdvereniging. Dat betekent dat er getraind wordt op wedstrijdniveau, de vereniging stimuleert de renners mee te doen aan wedstrijden maar dat is niet verplicht.
 • Het dragen van een helm en handschoenen tijdens trainingen en wedstrijden is verplicht.
 • Tijdens trainingen en andere gezamenlijke activiteiten is het dragen van clubkleding verplicht
 • Tijdens wedstrijden is het dragen van de nieuwste versie van de clubkleding verplicht. Voor de nieuwste uitvoering zie kleding
 • Als je wedstrijden wilt rijden, dien je in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie en een chip. Zie de site van Mylaps.
 • De vereniging inventariseert elk najaar bij haar leden welke kleding er besteld moet worden voor het volgende seizoen. De bestelde kleding wordt in het voorjaar uitgeleverd aan de leden. Tevens heeft de vereniging een beperkte voorraad welke slechts beschikbaar is voor nieuwe leden en bij calamiteiten als valpartijen. Leden dienen er van uit te gaan dat de vereniging gedurende het seizoen, dus buiten de najaarsbestelling, geen bestellingen doet bij de kledingleverancier.
 • Tijdens de trainingen zijn er regels die de trainers belangrijk vinden. Zo willen we dat de baan in zijn geheel vrij is voor de renners, de ouders die kijken moeten achter de hekken staan.
 • We verwachten dat de renners tijdens trainingen, bij een temperatuur onder de 16 graden Celsius, met bedekte armen en benen rijden.
 • Tijdens de wintermaanden verwachten we dat renners voldoende warme kleding (overschoenen, handschoenen, dubbele laag onderkleding of thermojack) dragen.
 • De renners verzocht tijdens de trainingen een binnenband en een fietspompje bij zich te hebben en is het verstandig een gevulde bidon en wat eten mee te nemen.
 • Voor de avondtrainingen in januari t/m de zomertijd is het verplicht goed werkende verlichting te voeren en dragen de deelnemers een reflecterend hesje. Heb je geen verlichting of hesje bij je dan wordt je door de trainer verwijderd van de training. Bij minderjarige leden worden de ouders hierover geinformeerd om de renner i.v.m. de veiligheid op te komen halen.
 • In beginsel traint ieder lid met de (leeftijds)categorie waar hij of zij in thuis hoort. Alleen de trainers zijn bevoegd om onder door hun te op te stellen voorwaarden af te wijken bijvoorbeeld i.v.m. te grote niveauverschillen of de bezetting van trainingen. Een voorbeeld is het maximaal driemaal per vier weken meetrainen van talentvolle jeugdleden uit categorie zes met de trainingen van de nieuwelingen op de dinsdagavond. De door de trainers op te stellen voorwaarden zijn bindend voor de leden waarvoor de uitzondering wordt opgesteld.
 • Het is voor leden verplicht hun aanwezigheid bij trainingen ruim van tevoren aan te geven zodat de club tijdig een planning kan maken qua inzet van de trainers etc. Leden zijn verplicht eventuele afmeldingen tijdig door te geven aan de commissie die verantwoordelijk is voor zaken betreffende hun categorie.
 • Het wordt van leden verwacht dat men geplande deelname aan wedstrijden tijdig doorgeeft aan de commissie die verantwoordelijk is voor zaken betreffende hun categorie zodat er een planning kan worden gemaakt van zaken als: de aanwezigheid van trainers, ploegleider en/of verzorgers en gezamenlijk vervoer.

Als wielervereniging Noordwesthoek gaan we zorgvuldig om met uw gegevens echter om ons werk te doen moeten we wel gebruik kunnen maken van deze gegevens. Bestuursleden, trainers en commissievoorzitters moeten de leden adequaat kunnen bereiken. Hoe we dat precies doen leest u in onze privacyverklaring

De statuten van de wielervereniging Noordwesthoek vindt u hier Statuten Wielervereniging Noordwesthoek

 

­