Wil je lid worden van WV Noordwesthoek, dat kan!

U kunt eenvoudig online inschrijven door dit formulier in te vullen: Inschrijfformulier

Dit formulier kunt u ook gebruiken om jeugdleden als aspirant-lid in te schrijven.

De kosten voor het lidmaatschap zijn als volgt:

 Contributieoverzicht  Voorstel
 Jeugdleden (t/m cat. 7) € 45
 Nieuwelingen/junioren € 55
 Volwassenen van beloften en hoger € 65
 Elite /beloften met contract € 65
   
Bestuursleden  € 0
Commissieleden (door bestuur benoemd) € 0
Ereleden, ere-voorzitter-leden van verdienste € 0
Trainers € 0
   
Hulptrainers *1 normale contributie *1
   
Nieuwe jeugdleden, de eerste 3 maanden en na die 3 maanden de normale contributie, met
verrekening van de eerste 3 maanden.
€ 10
   
Overige nieuwe leden gedurende kalenderjaar vóór 1 juli normale contributie normale contributie
Overige nieuwe leden gedurende kalenderjaar na 1 juli 50% van normale contributie
   

Ondersteunende leden,

Betreft leden die lid zijn bij een andere vereniging omdat NWH geen wedstrijdfaciliteiten kan bieden. Deze leden trainen nog wel regelmatig bij de NWH. Het betreft hier elite/belofte dames en heren.

€ 30
   
Renners/sters die mee willen trainen bij de NWH, maar een normale contributie licentie hebben bij een andere vereniging, niet zijnde de elite/belofte dames /heren betalen, de normale contributie die geldig is voor de categorie waartoe ze behoren. normale contributie

 

De contributie wordt middels een automatische incasso elk voorjaar geïnd door de vereniging. Na aanmelding als lid zorgt de vereniging er voor dat u als basislid wordt ingeschreven bij de KNWU. De kosten voor het basislidmaatschap zijn bij bovenstaande bedragen inbegrepen. Wilt u een licentie van de KNWU om wedstrijden op een hoger niveau te kunnen rijden dan dient u dat zelf te regelen bij de KNWU. In dat geval wordt door de KNWU aan de vereniging toestemming gevraagd om die licentie af te geven. De kosten voor de licentie worden door de KNWU rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

*1 Hulptrainers
Zij betalen de normale contributie conform de categorie waartoe zij behoren. Als gedurende het kalenderjaar blijkt dat zij meer dan 20 keer actief hulptrainer zijn geweest, wordt de betaalde contributie gerestitueerd.